Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNE KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Ziraat Odası kaydı (Çiftcilik Belgesi)
  3. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) (İlçe Tarımdan temin edilir.)
  4. İkametgah
  5. 3 adet fotoğraf
  6. Tapu fotokopisi ve Kira sözleşmesi
  7. Tüzel kişilerin en yetkili organlarından almış oldukları karar ve karara ilişkin yetki belgesini ibraz etmek. (Firmalar için gereklidir.)
  8. Dilekçe ile başvuruda bulunmak
  9. Birlik giriş aidatını peşin olarak ödemek (5000 TL)

ZİRAAT BANKASI   HESAP NO: 479 60 414
IBAN NO   : TR 27 000 1000 221 479 60 414 5001

ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU