Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği

Üyelik Dilekçesi

 

ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

BAŞKANLIĞI'NA

 

 

..../...../2023

 

Birlik tüzüğünde belirtilen üyelik hak ve ödevlerini kabul ettiğimi, yıllık aidatını genel kurulun belirlediği hadler ve süreler dâhilinde ödeyeceğimi ve ürettiğim ürünün tamamını Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği aracılığı ile pazarlayacağımı taahhüt eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

Ad Soyadı:

                                                                               İmza:

 

ÜYELİK DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ